Kontakt os
referencer

Kom du i gang| Få et overblik over, hvordan det er at arbejde med os.

Fase 1 - Projekt Gennemgang Close/Open

1. Indledende personlig møde

Ethvert web-projekt starter med et personligt møde, hvor tanker og ideer lægges frem, drøftes og starten på en projektplan dannes.

Det er vigtigt, at opbygge en god forståelse mellem parterne, en god kemi er med til at sikre et godt resultat i den sidste ende.

2. Struktur gennemgang

Der fortsættes med at udarbejde en struktureret projektbeskrivelse, som begge parter kan acceptere som grundlag for det videre arbejde.

Produktplanen skal være så detaljeret som muligt, og komme ud i alle hjørner.

3. Analyse af krav-specifikationer

Selve kravsspecifikationen er grundstenen i projektet, det er derfor yderst vigtigt, at forarbejdet med dannelse af kravsspecifikationen kommer ned under projektet og hver en sten bliver vendt.

4. Pristilbud & projekt-plan udarbejdes

Når kravsspecifikationen er færdig og godkendt af parterne, starter udabejdelse af en egentlig projektplan, der fungerer som køreplan for udviklere og programmører.

5. Samarbejdeaftale indgås

Når projekplanen er færdig, har alle parter et overblik over projektets omfang, og en Samarbejdsaftale kan udarbejdes.

Når parterne er enige om aftalens ordlyd, underskrives aftalen i to eksemplarer, hvorefter arbejdet påbegyndes i henhold til Projektplan.

Fase 2 - grafiske arbej-start Close/Open

1. Design

Det første der foregår i projektforløbet er udarbejdelse og fastlæggelse af Design, forside og undersider.

Der foregår en løbende dialog mellem designere, projektlederen og kunden, for først når designet er accepteret og godkendt af kunden, kan udviklingsarbejdet fortsætte.

Det er vigtigt at forstå, at når først designet er godkendt og næste fase er startet, så er det forbundet med ekstra omkostninger af ændre på designet!

2. Logo

Design af Logo hører også ind under Grafisk designarbejde. Her gælder det samme arbejdsgang som for design af for- og undersider. Det hele foregår i en dialog mellem designer, projektleder og kunden.

Det er vigtigt, at logo-design afstemmes med det øvrige designarbejde, så størrelse, farve og placering koordines til en samlet vurdering.

Fase 3 - programming-start Close/Open

1. Programmering

Når projektplan, design og logo er færdigbehaldlet og gokendt af kunden, starter selve programmeringsarbejdet. I denne fase er der ikke den store kummunikation mellem produktion og kunden, men projektlederen ser til at tidsplaner med mere overholdes, og kunden orienteres hvis der sker ændringer i planen af den ene eller anden art.

Via vores online projekt management program kan du hele tiden følger med projektet med milestones, deadlines af de forskellige faser, kommentarer m.m

2. Intern kvalitetstest

Når programmeringsarbejdet er færdigt, foranstalter projektlederen en intern kvalitstest af det færdige system, hvor alle funktionaliteter gennemarbejdes efter et fastlagt mønster, og først når dette er godkendt (og eventuelt rettet, sker en præsentation af systemet for kunden.

Det er vigtigt, at logo-design afstemmes med det øvrige designarbejde, så størrelse, farve og placering koordines til en samlet vurdering.

3. Betaversion

Efter godkendelse af den interne kvalitetstest, udleveres en 1. betavercion til kunden - projektlederen gennemgår hele projektet med kunden, der samtidig instrueres i brug af det medfølgende CMS-/Administrationssystem.

Kunden kan begynde at indlægge egne tekster, billeder med mere.

Fase 4 - projekt afslutning Close/Open

1. Projektafslutning

Betaversionen gennemarbejdes i alle hjørner med kunden, og eventuelle småændringer udføres ad-hoc, og vi sikrer os, at kunden er fortrolig med sit nye produkt - vi hjælper til med at få de rigtige mail funktioner korrekte, og vi indsætter søgeord i Metadata efter kundens ønsker.

Fase 5 - sign-off Close/Open

1. Sign-Off

Når betaversionen er gennemarbejdet sammen med kunden, er det tid til at afslutte projektet!

Det færdige system overdrages til kunden, og vi uploader på kundens Webhotel/Server - herefter er projektet levende på Internettet.

2. Efter levering

Efter levering skal systemet bestå sin prøve i den rigtige verden, og vi overvåger, supporterer og retter småting i en periode på 3 måneder.

My Web Creations Denmark står naturligvis til kundernes rådighed med videreudvikling af systemet, samt Søgemaskineoptimering, Google Adwords opsætning og forskellige tiltag indenfor Social Medier Markedsføring, Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin m.m.

deutsche pornos gratis porno deutsch porno german porno deutsche sexfilme julie hunter porno deutsche pornofilme